Xiao Jingen

Release time:2020-06-19 Source:
 

Personal Information

Family Name:    Xiao                   

Given Name:  Jingen

Email:  xiaoboot@tju.edu.cn

Current Position:   Lecturer at School of Marine Science and Technology, Tianjin University

 

Education and Training

2005.09-2009.06   Bachelor of Environmental Science School of Environmental Science and Engineering, Sun Yat-sen University

2009.09-2012.06   Master of Physical Oceanography  South China Sea Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences 

2012.09-2016.06  Doctor of Physical Oceanography   South China Sea Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences

2017.03-   Lecturer  School of Marine Science and Technology, Tianjin University

 

Research Fields

Ocean Circulation and Eddies

Main Publications

(1) Guancheng Li; Yuhong Zhang; Jin-gen Xiao; Xiangzhou Song; John Abraham; Lijing Cheng*; Jiang Zhu; Examining the salinity change in the upper Pacific Ocean during the Argo period, Climate Dynamics, 2019, 53: 6055-6074.   

(2) Simeng Qian; Hao Wei; Jin-gen Xiao*; Hongtao Nie; Impacts of the Kuroshio intrusion on the two eddies in the northern South China Sea in late spring 2016, Ocean Dynamics, 2018, 68: 1695-1709.

(3) Jin-gen Xiao; Qiang Xie; Dongxiao Wang*; Lei Yang; Yeqiang Shu; Changjian Liu; Ju Chen; Jinglong Yao; Gengxin Chen; On the near-inertial variations of meridional overturning circulationin the South China Sea, Ocean Science, 2016, 12: 335-344.

(4) Dongxiao Wang; Jin-gen Xiao; Yeqiang Shu; Qiang Xie*; Ju Chen; Qiang Wang; Progress on deep circulation and meridional overturning circulation in the SouthChina Sea, Science China Earth Sciences, 2016, 59: 1827-1833.

 

 
Address:92 Weijin Road, Nankai District, Tianjin, P.R.China   Zip Code:300072    Tel:022-87370655
E-mail:marine@tju.edu.cn    Fax:022-87370655
Copyright © 2014 School of Marine Science and Technology,Tianjin University. All Rights Reserved.